Ziekte, ontslag en reïntegratie


Uw medewerker zit ziek thuis. Oorzaak en gevolg zijn vaak niet helemaal duidelijk. Voor u en uw medewerker is het zaak hier snel een vinger achter te krijgen. Loopbaaninzicht kan een rol spelen bij de reïntegratie en het uitvoeren van het actieplan Wet Poortwachter. Ander voorbeeld: Uw medewerker wordt ontslagen. Dat kan alle mogelijke redenen hebben. Bijna altijd is het een traumatische ervaring. U wilt iets doen. Niet alleen financieel, maar ook werken aan een structurele oplossing. Werken aan een afscheid met perspectief door begeleiding bij reïntegratie.

Uw medewerker gaat afscheid nemen en u wilt hem of haar perspectief bieden.

In het kader van een vertrekregeling of bij - langdurig - ziekte verzuim kunt u een reïntegratietraject aanbieden.
Afhankelijk van de situatie kan het reïntegratietraject bestaan uit één of meerdere onderdelen.

Te denken valt daarbij aan:
 • Een loopbaanonderzoek
 • Een coachingstraject 
 • Oriëntatie op een nieuw werkveld
 • Sollicitatiebegeleiding
Resultaat:
 • Verwerking van teleurstelling van de afgelopen periode
 • Blik op iets nieuws richten. 
 • Versterken zelfbeeld en zelfvertrouwen 
 • Een helder inzicht van kwaliteiten en mogelijkheden. 
 • Verkregen uitkomsten toetsen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid 
 • Onderzoek arbeidsmarkt
 • Passende functies, beroepen en werkvelden. 
 • Eventuele opleidingsmogelijkheden. 
 • Aandachtspunten voor de verdere begeleiding.

   
  Neemt u voor informatie contact met ons op over de mogelijheden. Wij maken graag een offerte voor u.


image

Oude wijsheid: Voorkomen is beter dan genezen

Voor ieder mens is een passende plek te vinden.