Coaching


Een coachingstraject bestaat uit een aantal gesprekken met de adviseur gecombineerd met opdrachten die u zelfstandig uitvoert.

Het eerste gesprek is een inventarisatie van vragen en dilemma's. Wat staat een oplossing in de weg? Zijn er b.v. nog belemmeringen die te maken hebben met een vorige werkgever of is er een fysieke beperking?
Door thuisopdrachten die aansluiten bij de vraagstelling en levenservaring neemt het zelfinzicht toe. 

Bereikte successen binnen zowel werk als privé worden in kaart gebracht.
Hieruit leiden we samen met u vaardigheden, voorkeursrollen, drijfveren en belangstelling af. Andere opdrachten zijn gericht op keuzegedrag en onderzoek van mogelijkheden.
U sluit de coaching af met een eigen verslag waarin kansrijke mogelijkheden en concrete verdere stappen aan bod komen. 

Coaching is een intensief traject, zelfwerkzaamheid staat voorop en de adviseur geeft feedback.
Het kost meer tijd dan het loopbaanonderzoek en geeft het gevoel de keuze helemaal zelf te bepalen en niet overhaast te werk te gaan.
Coaching is uitermate geschikt voor mensen die misschien enige weerstand tegen tests hebben. 

Werkwijze
Een vijftal gesprekken, afhankelijk van de vraagstelling kunnen dit er meer of minder zijn. 

Outplacement: In samenwerking met Hordijk Loopbaanperspectief

Als je je baan (dreigt) kwijt te raken kun je outplacement gebruiken om met loopbaancoaching de volgende stap in je loopbaan zelf te sturen.
Outplacement zelfsturing is nuttig als:
·         Je baanverlies wilt gebruiken om te gaan doen wat je altijd al had gewild
·         Je voor jezelf wilt beginnen
·         Als professional aan de slag wil met zinvol werk
Neen contact op voor een oriënterend gesprek http://www.loopbaanperspectief.nl/outplacement 


image

Verhelderend en constructief.

Niks vaag of zweverig ; wel concreet en toepasbaar.

Praktisch en doelgericht, maar het blijft wel je eigen keuze.

Ik had gerekend op vijf gesprekken maar na drie bijeenkomsten ging ik al mijn eigen weg.

In een coachingstraject doe je alles zelf. De adviseur stelt de juiste vragen.