Loopbaanonderzoek


Inspelen op veranderingen binnen de organisatie, relevante bijdragen leveren en zich verantwoordelijk voelen voor het welslagen van de organisatie. Niets meer en niets minder verwacht u van uw medewerkers. Aan de andere kant kiezen uw medewerkers voor de organisatie als ze zich er thuis voelen, zich met passie en uitdaging op hun job richten en de verantwoordelijkheid nemen zich blijvend te ontwikkelen. Door een goed P&O beleid biedt u de voorwaarden. Loopbaaninzicht is uw partner als het gaat om de juiste man of vrouw op de juiste plaats. Maar ook, als blijkt dat er geen "klik" meer is en uw medewerker waarschijlijk beter af is met een andere plaats, binnen of buiten de organisatie.
             Wanneer een Loopbaanonderzoek? 
             U kunt een loopbaanonderzoek inzetten als uw medewerker.  
 • Zich niet meer thuis voelt op het werk.
 • Verzuimt en niet meer gemotiveerd blijkt.
 • Ontslagen wordt en een nieuwe baan moet zoeken.
 • Met een passende exit regeling het bedrijf zal verlaten.
 • Een andere functie ambieert, maar niet weet in welke richting.
 • Aan een nieuwe uitdaging toe is.
 • Een concreet en uitvoerbaar advies vraagt bij de oriëntatie op passende functies, werkvelden en opleidingsmogelijkheden. 

  Het onderzoek bestaat uit de volgende stappen
 • Intake: Tijdens een eerste gesprek van ongeveer een uur kan uw medewerker zijn opleiding en werkervaring toelichten. In overleg en aan de hand van de vraagstelling stellen we de inhoud van het testprogramma samen. 
 • Zelfreflectie: De medwerker ontvangt per mail een aantal thuis te verwerken opdrachten. De uitkomst hiervan wordt tijdens het adviesgesprek besproken. 
 • Testdag: Van 9.30 uur tot ongeveer 15.30 uur. Voor de lunch wordt gezorgd.
 • Testonderdelen: Intellectuele capaciteiten, persoonlijke eigenschappen, beroepsgerichte belangstelling. 
 • Adviesgesprek:  De medewerker ontvangt een aantal suggesties in de richting van functies en opleidingen en aandachtspunten voor het verdere traject. Daarnaast adressen van opleidingen en suggesties voor de oriëntatieperiode.
 • Rapportage: Tenslotte ontvangt uw medewerker een overzicht met de uitkomsten thuisgestuurd. Met zijn of haar goedvinden wordt het ook naar de opdrachtgever verzonden.
Een professioneel loopbaanonderzoek maakt het verschil!


image

Loopbaaninzicht kwam in beeld toen een aantal mensen een andere functie ambieerden

Als bedrijf bieden we uitdaging en
perspectief!

Als het voor beide
partijen tijd is om afscheid te nemen.

We moesten voor zeven mensen een passende oplossing vinden.

Inmiddels is hij weer helemaal gemotiveerd in zijn nieuwe baan