Privacy policyU bevind zich op de website van Loopbaaninzicht. Gegevens die u aan ons verstrekt via deze site worden zeer zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Zij kunnen worden opgenomen in een persoonsgegevensbestand uitsluitend voor eigen gebruik. 
Loopbaaninzicht conformeert zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als van deze site bezoekersstatistieken worden bijgehouden, zal de identiteit van de bezoeker onbekend blijven. Vragen en opmerkingen over dit reglement kunt u kwijt aan info@loopbaaninzicht.nl.