Loopbaanonderzoek


Door het loopbaanonderzoek kijkt u naar de toekomst op grond van nieuw verkregen inzicht. De resultaten van het onderzoek vormen de basis voor een adviesgesprek waarin u samen met de adviseur op zoek gaat naar concrete en haalbare mogelijkheden.

          Doel
 • Een duidelijk inzicht in beroepen, functies en werkvelden, die aansluiten bij uw persoonlijkheid, interesses en capaciteiten.
 • Meer zekerheid  over uw huidige of toekomstige werkkring.
 • Een basis voor heroriëntatie op uw huidige functie en voor andere passende alternatieve en haalbare mogelijkheden.
 • Concreet advies voor passende opleiding of cursus.

  Werkwijze
 • Tijdens het intakegesprek wordt uw vraag verhelderd.
 • Op een testdag maakt u een aantal schriftelijke tests.
 • Het onderzoek kan bestaan uit capaciteiten, interesse en persoonlijkheidstests. Dit hangt af van uw vraag. 
 • Zelfanalyse: coachingsopdrachten die u thuis maakt.
 • De uitkomst van het onderzoek bespreekt u in een uitgebreid onderhoud met de loopbaanadviseur.
 • Op basis hiervan krijgt u een richtinggevend advies.
 • Het advies komt altijd in samenspraak met u tot stand. 
 • Hierna kunt u zich zelfstandig of met hulp van de adviseur oriënteren op beroepssectoren en functies die uit het advies naar voren komen.
 • Het onderzoek wordt altijd afgesloten met een uitgebreide of desgewenst een korte rapportage. 

  Neem de proef op de som en spreek af voor een oriënterend gesprek waarin we met elkaar kennismaken.
   


image

De testuitslagen in combinatie met de zelfanalyse hebben me het inzicht gegeven dat ik zocht

Er is me veel duidelijk geworden, waardoor ik met veel meer zelfvertrouwen ga solliciteren.

Het onderzoek levert concrete informatie en is een goede basis voor verdere orientatie.

Dankzij dit onderzoek heb ik een complete draai in mijn carriere gemaakt.

Een concreet advies: Loopbaaninzicht maakt het waar.